Youth Alive

Visie

Als Youth Alive hebben wij een visie om jonge mensen te helpen in hun zoektocht naar Gods wil. We willen samen met hen bouwen aan hun gemeente (zie: 1 Petrus 2:9-10). Onze passie /doel is dat zij hun identiteit in Christus vinden. En dat zij vanuit hun gemeente, in de kracht van de Heilige Geest, Jezus’ liefde weerspiegelen naar de wereld om hen heen.

Een uniek concept:
Nieuwe tijden vragen om nieuwe paden. Daarom wordt het Youth Alive gekenmerkt door het werken aan bedieningen en nieuw / jong leiderschap voor de gemeente. Wij geloven dat bedieningen gekoppeld horen te zijn aan gemeente dus niet enkel solistisch opereren maar vanuit eenheid enrespect voor leidinggevenden in de gemeente.

In de eerste plaats is niet het individu geroepen om de wereld te bereiken, maar de gemeente als geheel. Daarom willen wij samen met de gemeenteleiders jongeren trainen en hun vrij zetten om hun gaven en talenten in de gemeente in te zetten. We werken aan bedieningen en nieuwe generatie leiderschap zodat het een enorme impact heeft in de  lokale gemeente. Youth Alive is jeugdwerk dat een uniek concept (van samenwerking tussen gemeenteleider en jeugdwerker) toegepast op jongeren van vandaag, zonder de bijbelse principes uit het oog te verliezen.