Helpdesk

Binnen Youth Alive hebben we veel ervaring met jongerenwerk in de kerk. We hebben meegemaakt dat het groeide, dat het stil stond, dat de jongeren de gemeente op z’n kop zette voor Jezus, dat het stil was, etc. En daar hebben we heel veel van geleerd. Daarnaast hebben we honderden jongerenwerkers kunnen toerusten en zelf veel ervaring opgedaan met kerk overstijgend jongerenwerk, bijvoorbeeld het jongerenprogramma op Opwekking. En die kennis willen we niet voor onszelf houden, maar gebruiken om jullie te ondersteunen. Mail ons je vraag en wij komen er op terug. Nu kan het zijn dat jouw vraag op een gebied ligt waar wij minder thuis in zijn. Geen nood! Dan kennen we wel weer mensen genoeg die daar wel in thuis zijn die we om hulp kunnen vragen. Dus kom maar op!

Advies

Soms is de vraag groter en is een mail niet de manier om jou het beste te helpen. Dan kunnen we ook langskomen of op een andere manier afspreken. We hebben gemerkt dat het verfrissend, bemoedigend en inspirerend kan zijn om een keer met iemand buiten je eigen team te kunnen sparren over je jeugdwerk. En dat doen we graag! Dat kan jammer genoeg niet helemaal gratis (onze auto rijdt niet op water, om maar wat te noemen…), maar daar komen we dan wel uit.

Mail je vraag naar helpdesk@youthalive.nl