De stichting

Stichting Youth Alive is opgericht in 2014. Daarvoor was Youth Alive actief als afdeling van de VPE, maar in 2014 was de tijd gekomen om op eigen benen te gaan staan. Fred Pathuis, Alma Doorn-de Wind en Richard Bijl werden het bestuur van de Stichting Youth Alive.

Het huidige bestuur bestaat uit Richard Bijl en Walter Loomeyer. Voorzitter Fred Pathuis heeft na zes jaar voorzitterschap zijn positie beschikbaar gesteld. Fred is één van de initiatiefnemers van Youth Alive in de huidige vorm. Wij zijn Fred erg dankbaar voor zijn vriendschap en inzet.

Gegevens Stichting Youth Alive

Stichting Youth Alive
Dorpstraat 53
7361AS Beekbergen
info@youthalive.nl
www.youthalive.nl
K.v.k.: 60785357
RSIN: 854059064

Beleid

De statutaire  doelstelling van YA is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel: het toerusten van jongeren zodat zij hun eigen competenties gaan ontwikkelen en ontdekken, met als uitgangspunt het christelijke gedachtegoed.

Met haar doelstelling beoogt YA het algemeen belang te dienen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken verzorgen wij:

  1. Lezingen in kerken (jeugdgroepen, jeugddiensten, jongerenevents)
  2. Themadagen
  3. Evenementen
  4. Trainingen voor jeugdleiders (o.a. Taskforce).

Jaarverslag 2019

Hieronder staat het jaarverslag van 2019 als PDF

Oprichtingsakte Stichting Youth Alive (statuten)