De stichting Youth Alive

Youth Alive is een stichting. Deze is in 2014 opgericht en heeft tot doel het toerusten van jongeren zodat zij hun eigen competenties gaan ontwikkelen en ontdekken, met als uitgangspunt het christelijke gedachtegoed. De stichting heeft een bestuur en is een ANBI. 

Jaarverslagen

Door een technische storing moeten de jaarverslagen en de statuten opnieuw op de site gezet worden. Wij hebben onze webmaster hiertoe opdracht gegeven. Onze excuses voor het ontbreken hiervan.