Youth Alive

Equipping our (next) generation

YouthAlive[at]Opwekking

Van 2008 t/m 2019 heeft Youth Alive het complete jongerenprogramma op de pinksterconferentie georganiseerd.

Trainingen

YA heeft duizenden mensen getraind en toegerust, maar we zijn nog lang niet klaar. Spreken, leiderschap, bedieningen en identiteit zijn een paar van onze hoofdthema's.

Sprekers

Nodig één van onze sprekers uit voor jouw event, (jeugd)dienst, studentenvereninging of jongerenavond!

Wie?

Youth Alive

…wil de (komende) generatie(s) helpen met het leren kennen van God en wat dat betekent voor jou en wat je kunt betekenen voor anderen. Daarom spreken we daarover, trainen jongerenwerkers en leiders, coachen en adviseren jongerenwerkers en helpen kerken met het opzetten, verbeteren en intergreren van jongerenwerk.

In jouw groep, kerk of programma

Sprekers op locatie

Vanuit onze passie voor de generaties komen we spreken in jouw groep of gemeente, We hebben verschillende sprekers met verschillende specialiteiten. Klik hieondervoor meer info!

Wat momentopnamen...

Als wij coachen en/of teams helpen te groeien maken we vaak gebruik van de bedieningentest. Deze test gaat uit van 9 persoonlijkheidsprofielen. Deze helpen je te zien wat jij meebrengt en waar je anderen nodig hebt.
De bedieningentest
Coaching en begeleiding
Om tot een bloeiende organisatie of kerk(afdeling) te komen is een Bijbelse structuur essentieel. Dus functioneren als een lichaam. Dat noemen wij Samensturing. Een plek waar "ieder iets heeft" en daarmee de groep rijker en mooier maakt.
Samensturing
Begeleiding en training
De cultuur binnen een groep, of kerk is bepalend voor wat je voortbrengt. Maar dit blijft vaak abstract. Wij hebben ons gespecialiseerd in hoe je cultuur kunt bouwen met Zijn Koninkrijk als voorbeeld. En daar willen we je graag mee helpen.
Cultuur
Begeleiding en training

Stel je jongerenwerk- vraag aan onze helpdesk!